ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาค 2/2560
26 ก.พ. 61 KW Open House
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.พ. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
21 ก.พ. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ