สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

สัญลักษณ์ เรือสำเภา

ความหมาย

     ตัวเรือ หมายถึง ความร่วมใจของมวลสมาชิกทุกคนในการพัฒนา
     ใบเรือ หมายถึง ความวิริยะ อุตสาหะที่จะฝ่าฟันอุปสรรค
     สายรยางค์เรือ หมายถึง ความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน เหลือง

น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง สุขุม หนักแน่น เข้มแข็ง
เหลือง หมายถึง สีแห่งความสว่าง สดใส รุ่งเรือง

น้ำเงิน-เหลือง
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน และสุขุมเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

'ต้นยูงทอง'